szkic budynku

Rys historyczny Karczmy

Karczma „Rzym” to budowla parterowa, drewniana o konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmu­rówce, pokryta czterospadowym dachem z gontu, o stropach drewnianych belkowanych, z charakte­rystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony elewacji frontowej. Wzniesiona została na planie prostokąta o wymiarach 27x19,3 m. Na środku budynku mieści się duża sień, z której można wejść do jednej z dwóch dużych, znajdujących się po prze­ciwnych stronach izb – jednej funkcjonującej jako sala restauracyjna i drugiej jako kawiarniana. Wnętrze karczmy cechuje wystrój regionalny, nawiązujący do ludowej tradycji górali żywieckich i babiogórskich. Karczma stoi przy suskim rynku, a jej godłem jest koń wiszący nad wejściem. Po­siada ona 180 miejsc konsumpcyjnych i specjalizuje się w kuchni staropolskiej oraz regionalnej - potrawy sporządzane są na kuchni węglowej. Najbardziej znane to: żurek stryszawski, specjał Twardowskiego, suropiek suski.